Privacy & Cookie verklaring

Bedrijfsnaam: Lexa Portrait Art
Naam: Lexa Vissers
Adres: Klaverweide 60, 6987DB in Giesbeek
Telefoonnummer 06-36136773
E-mailadres: lexa@lexaportraitart.com
BTW-id: NL001879290B62
KvK-nr: 72179996

——————————

Toelichting

Middels deze privacyverklaring wordt je geïnformeerd hoe Lexa Portrait Art
je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Lexa Portrait Art respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.
Lexa Portrait Art gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Lexa Portrait Art. Wees je er dus van bewust dat Lexa Portrait Art niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Lexa Portrait Art.

Lexa Portrait Art behoudt het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website.
Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze gebruiken en / of openbaar maken het.

Over de gegevensverwerking

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De persoonsgegevens die binnen Lexa Portrait Art worden verwerkt:

• Voornaam
• E-mailadres

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

• Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
• Achternaam (indien van toepassing)
• Adresgegevens (indien van toepassing)
• Telefoonnummer (indien van toepassing)

Hoe komt Lexa Portrait Art aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Lexa Portrait Art verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld:
Door het invullen van een formulier (bijv. voor het aanvragen van een gratis dienst of product)
Door de inschrijving op nieuwsbrief
Door gebruik van het contactformulier
Bij gebruikmaking van een dienst van Lexa Portrait Art
Bij de aanschaf van een product bij Lexa Portrait Art

Het verwerken van persoonsgegevens als Lexa Portrait Art hiertoe wettelijk verplicht is; Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Lexa Portrait Art neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lexa Portrait Art) tussen zit.

Lexa Portrait Art gebruikt een email automation programma

Delen met anderen

Lexa Portrait Art verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Lexa Portrait Art verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Lexa Portrait Art, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lexa Portrait Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de volgende derden deelt Lexa Portrait Art gegevens:

 1. Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte
  te doen.
 2. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed
  functioneert, Lexa Portrait Art goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 3. E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief,
  aanmelden diensten. Hiervoor heeft het programma je
  voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van
  een dienst.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Lexa Portrait Art bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart Lexa Portrait Art jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.
Als jij een product/dienst bij Lexa Portrait Art hebt afgenomen bewaren
wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Lexa Portrait Art in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mail
lexa@lexaportraitart.com
Lexa Portrait Art zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één
maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lexa Portrait Art en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij Lexa Portrait Art een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht

Lexa Portrait Art wilt je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je
van mening bent dat Lexa Portrait Art niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Lexa Portrait Art wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kan Lexa Portrait Art hiermee de website en eventuele advertenties te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De
cookies die Lexa Portrait Art gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden de cookies ingezet om
advertentie campagnes verder te optimaliseren.

Functionele cookies

Lexa Portrait Art maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website Lexa Portrait Art. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Lexa Portrait Art geen toestemming te vragen.

Google Analytics

Via de website van Lexa Portrait Art wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Lexa Portrait Art gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lexa Portrait Art heeft hier geen invloed op. Lexa Portrait Art heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van Lexa Portrait Art zijn social media buttons opgenomen
om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook,
Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code
worden cookies geplaatst. Lexa Portrait Art heeft daar geen invloed op.
Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social media kanaal om te zien wat zij
met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield
principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiligen

Lexa Portrait Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Lexa Portrait Art maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Lexa Portrait Art verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via: Lexa@lexaportraitart.com

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 5 mei 2021