Knotsgek Gewone Leven

Nieuwe wereld
Ik voel me in een nieuwe wereld

Alsof ik een nieuwe Nederlander ben de gewoontes mij onbekend zijn
Waar ik eerder was kan ik niet zeggen Ik was laat ik zeggen ‘even weg’

Toch ken ik de gebruiker niet
Spreek een ietwat andere taal
Ik voel me een buitenstaander
Ik aanschouw het gewone leven
Menselijke interactie

Op één hoop krioelen
Kroelen
Als een groep symbiose die niemand in twijfel trekt
Dit is goed, dit is hoe het hoort
Wat fijn! dat dit menselijke systeem optimaal functioneert

Leve het gewone!
Wat verlang ik naar deze symbiose
Met liefde kijk ik ernaar
Alsook naar mijn eigen onvermogen me hier onbevangen deel van te voelen