header image Human Be

Lexa Portrait Art

Meer mens durven zijn
Portray humanity
Dynamic portraits of an emotional being
Lexa - Emotie kunstenaar
Mensen durven zijn

Ik portretteer diepgewortelde menselijke emoties en bijbehorende interne conflicten

Mens durven zijn
Voor mij ligt de uitdaging hem in het portretteren van een onduidelijke beeld. Daar waar het verhaal niet direct duidelijk is. Daar waar de emoties het schilderij in beweging houden.

Lees verder
background

I portray deep-rooted human emotions and related internal conflicts.

Intense emotions straight from the brought to you by Lexa